Hela Hem Stockholm – köper och röjer dödsbon, vindar och förråd

Vi erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av hela bohag.

  • Kostnadsfria värderingar.
  • Alla våra uppdrag sköts på ett professionellt och respektfullt vis.
  • Full sekretess.
  • Ett av få företag med tillstånd att utföra bortforslingar.
  • Vi är ansvarsförsäkrade.